Pílenie reziva na objednávku

 

 

Vami dovezenú guľatinu spracujeme na požadované rozmery na počítačom riadenej uhlovej píle.

 

 

KONTAKT:

 

Sídlo/poštová adresa:
SIMAGON s.r.o., Jánošíkova 10/B, 98601 Fiľakovo, SLOVAKIA

 

Telefón: 00421 47 438 0117,  Mobil: 00421 905 248 804