Tepelné ošetrenie dreveného materiálu 

 

Certifikát

Sme vlastníkom certifikátu, oprávňujíci k tepelnému ošetreniu dreveného materiálu (rezivo, palety) podľa požiadaviek fytosanitárnej normy FAO ISPM č. 15/2002, ktorý vydal  Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, 900 41 Rovinka dňa 4.4:2013, číslo osvedčenia OP/9556/106/2013.

 

Drevený obalový materiál musí byť zahriatý podľa zvláštného technologického postupu vhodného tak z hľadiska použitej teploty, ako i z hľadiska doby ohrevu, pri čom sa dosiahne minimálnej teploty 56 °C, pri minimálnej dobe trvania 30 minút dosiahnutého  nepretržite v celom profilu dreva (vrátane jeho jadra).Táto kombinácia bola preukázaná ako smrtiaca pre väčšinu škodlivých organizmov a toto osetrenie je zároveň ekonomicky prijatelné.

 

 

 

 

KONTAKT:

 

Sídlo/poštová adresa:
SIMAGON s.r.o., Jánošíkova 10/B, 98601 Fiľakovo, SLOVAKIA

 

Telefón: 00421 47 438 0117,  Mobil: 00421 905 248 804