Naše výrobky

 

 

Krovy na mieru

Krovy dodáme na krátku dodaciu lehotu, v požadovanej kvalite a v presných rozmeroch.

 

Palivá

Palivové drevo, drevný odpad a piliny.

 

Jednorázové palety a drevený obalový materiál vyrobené na mieru

Podľa technickej dokumentácie odberateľa vyrábame drevené obalové materiály pre konkrétne, finálne výrobky.

 

 

Žiadajte našu cenovú ponuku teraz!

Attila Mag: 00-421-905-248-804

alebo cez e-mail:

simagon.sro@gmail.com

info.simagon@gmail.com

simagon@simagon.sk

KONTAKT:

 

Sídlo/poštová adresa:
SIMAGON s.r.o., Jánošíkova 10/B, 98601 Fiľakovo, SLOVAKIA

 

Telefón: 00421 47 438 0117,  Mobil: 00421 905 248 804